• نظرات مشتریان برای ما اهمیتی اساسی دارد و به آن بها می دهیم. بنابراین آن را با شما به اشتراک می گذاریم.

  آقای مهدی جهانی - نماینده بالسین در تبریز

 • اینجانب با برندهای زیادی پیش از این کار کرده ام ولیکن عملکرد مجموعه بالسین و اهمیت ایشان به نمایندگان و مشتریان به نظر من ستودنی است و از اینجا از تمامی پرسنل بالسین تشکر می کنم.

  خانم مریم نفریه - تهران

 • ما از محصولات بالسین برای پروژه 12 واحدی مسکونی خود استفاده کردیم و کیفیت و خدمات بسیار عالی این مجمو عه بسیار عالی بود.

  حمید عسگریان - کاشیکار از مشهد

 • محصولات برند بالسین از نظر کیفیت برای کاشیکاری، برش و نصب بسیار خوب است و هم می توان با چسب کاشی و هم ملات به راحتی محصولات بالسین را نصب کرد. یکی از نکات مهم در این مجموعه اهمیت به وقت و تحویل به موقع محصول به مشتری است.

  سخنان بیشتر